Splendor Vân gỗ

WOOD & LAND

7632 - Bisque Oak

7632 - Bisque Oak

SUD - Suede | 

Category: 

PREFIX

N/A

DESIGN NO

7632

DESIGN NAME

Bisque Oak

FINISH NAME

Suede

FINISH CODE

SUD

PF / NPF

NPF

THICKNESS

0.7 mm

DIMENSION FT

4x8

DIMENSION MM

1220x2440


báo giá nhanh

Điền thông tin theo mẫu, Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn chỉ trong 60 phút