Splendor Đơn sắc

WOOD & LAND

1268 - Dust

1268 - Dust

SUD - Suede | 

Category: 

PREFIX

N/A

DESIGN NO

1268

DESIGN NAME

Dust

FINISH NAME

Suede

FINISH CODE

SUD

PF / NPF

NPF

THICKNESS

0.7 mm

DIMENSION FT

4x8

DIMENSION MM

1220x2440


báo giá nhanh

Điền thông tin theo mẫu, Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn chỉ trong 60 phút