Splendor Đơn sắc

WOOD & LAND

1105
 
Splendor Laminates : 0.7mm x 1220mm x 2440 mm ,Suede/Gloss/Textured

báo giá nhanh

Điền thông tin theo mẫu, Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn chỉ trong 60 phút

PREFIX

CB

DESIGN NO

1105

DESIGN NAME

Arctic White

FINISH NAME

Crossbar

FINISH CODE

CRB

PF / NPF

NPF

THICKNESS

0.7 mm

DIMENSION FT

4x8

DIMENSION MM

1220x2440