Splendor Đơn sắc

WOOD & LAND

1101
Splendor Laminates : 0.7mm x 1220mm x 2440 mm ,Suede/Gloss/Textured


PREFIX

N/A

DESIGN NO

1101

DESIGN NAME

White

FINISH NAME

Suede

FINISH CODE

SUD/G

PF / NPF

NPF

THICKNESS

0.7 mm

DIMENSION FT

4x8

DIMENSION MM

1220x2440


báo giá nhanh

Điền thông tin theo mẫu, Chúng tôi sẽ báo giá cho bạn chỉ trong 60 phút


1101 G
1101SUD