các bài viết từ công ty

WOOD & LAND

Hướng dẫn sinh viên ĐH QTẾ MIỀN ĐÔNG làm luận văn tốt nghiệp tại Cty Wood & Land

28-05-2017

admin

Đây là hình ảnh về buổi chia sẻ của Chị Liên Phương - Giám đốc công ty Wood & Land cùng các bạn Sinh Viên Đại Học Quốc Tế Miền Đông chuyên ngành kinh tế.Chia sẻ các mục tiêu chiến lược kinh doanh

Các bạn nhờ chị Liên Phương hướng dẫn các vấn đề liên quan thuận lợi khó khăn thiết lập chiến lược mục tiêu trong kinh doanh để hoàn tất luận văn tốt nghiệp trong chương trình học của minh. 

Tổng kết buổi chia sẻ