các bài viết từ công ty

WOOD & LAND

Cty Wood & Land chuẩn bị giao Ván MDF, Tràm ghép cho khách hàng.

28-05-2017

admin

Các xe hàng MDF, Ván ép, Tràm ghép hàng ngày được chuẩn bị sẵn sàng để đưa đến các khách hàng thân yêu. 
Nhận hàng và giao hàng là công việc là niềm vui là sở thích là đam mê của CÔNG TY Wood & Land.


Vì thế GỖ LUÔN LÀ SỞ THÍCH VÀ ĐAM MÊ!